Koolitusprogramm kohalikele omavalitsustele ja nende haridusasutustele

Pakume maakondlikele omavalitsusliitudele, kohalikele omavalitsustele oma haridusametnike ja haridusjuhtide ühtseks arendamiseks 5päevast KOOLITUSPROGRAMMi 📚, mis annab ülevaate heast hariduskorraldusest ning samas võimaluse minna süvitsi erinevatesse teemadesse ning koosneb järgmistest moodulitest:

👉 PÄEV 1. Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma koolides?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt kooli direktor või õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.

👉 PÄEV 2. Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi? Haridusvaldkonna õigusruum võib tunduda juristide mängumaa, kuid tegelikult on see sisuline hariduskorraldus, mis paneb paika erinevate osapoolte rollid ja vastutuse. Koolituse käigus vaatame, kuidas ja milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus kehtestama ning mida nende loomisel silmas pidama.

👉 PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja koolijuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

👉 PÄEV 4. Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutseid?
Mitmed kohalikud omavalitsused seisavad väljakutsete ees, kuidas luua haridusvõrk, mis peab vastu kahaneva või ka kasvava laste arvule, õpetajate järelkasvu puudusele ning järjest keerukamale finantsseisule. Koolituse käigus arutame, milliseid andmeid analüüsida, milliseid alternatiive kaaluda, milliste võimaluste ja ohtudega tuleb arvestada, kuidas kogukonda kaasata ning erinevate lahenduste mõjusid kogukonnale leevendada.

👉 PÄEV 5. Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil?
Hariduse valdkond on väga tihedalt seotud nii kultuuri, spordi, noorsootöö kui ka sotsiaalvaldkonnaga, kuid tihtilugu seatakse eesmärke ja tehakse plaane igas valdkonnas eraldi. Koolituse käigus vaatame, millised need seosed on erinevate valdkondade vahel ning kuidas ühiselt sihte seades saab lahendada väljakutseid ning luua uusi lahedaid algatusi.

Loomulikult on neid koolitusi võimalik ka ükshaaval tellida ning võibolla on Sinu omavalitsuses hoopis muu teema päevakorral, millele saame üheskoos leida sobiva lahenduse 🤝. Meie teenuste kohta saad lähemalt lugeda www.hariduskorraldus.ee/teenused.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga