Hea liikumiskorraldus

Hea liikumiskorraldus on osa heast hariduskorraldusest!

Oleme oma praktikas kogenud, et kõigi muude tegemiste kõrvalt on omavalitsustel küllaltki vähe aega, et süsteemselt tegeleda liikumisharrastuste- ja spordikorraldusega. Hea hariduskorralduse eestvedajatena usume, et eesmärkide püstitamine ning selge tegevuskava on iga ettevõtmise edu aluseks, nii ka liikumiskorraldusega. Selle jaoks oleme loonud liikumiskorralduse hindamise mudeli, mille alusel saab hinnata, kuivõrd on süsteemselt kogu liikumiskorraldus nii kohalikus omavalitsuses, omavalitsusliidus, spordiliidus kui ka haridusasutustes läbi mõeldud. Testisime loodud liikumiskorralduse mudelit ka sügisel Liikuma Kutsuva Kooli messil, kus selguski, et paljuski püsib liikumiskorraldus püsti üksikutel entusiastidel ning strateegilistes eesmärkides ei ole see teema piisavalt hästi sõnastatud ja selle nimel tegutsetud. Kui samamoodi on ka Sinu omavalitsuses või spordiliidus, siis heal meelel pakume tuge ja nõu!

Head liikumiskorraldust toetavad teenused

Liikumiskorralduse hetkeseisu testimine 🤸‍♀️        1479.-

Hea liikumiskorralduse hetkeseisu hindamismudeli alusel saab hinnata, kuivõrd on süsteemselt kogu liikumiskorraldus nii kohalikus omavalitsuses, omavalitsusliidus, spordiliidus kui ka haridusasutustes läbi mõeldud. Mudelit saab kasutada nii spetsialisti eneseanalüüsi vahendina kui välise konsultatsiooni läbiviimiseks. Teenuse osaks on kliendi liikumiskorralduse tagasisidestamine hindamismudeli sektoritest lähtuvalt ja tegevuskava koostamine koos ettepanekutega parendustegevusteks. 

Ühe kohaliku omavalitsuse liikumiskorralduse tagasisidestamine hindamismudeli alusel ja tegevuskava koostamine ettepanekutega parendustegevuste ettepanekutega  maksumus on alates 1479 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. Saame tulla Sulle appi, et liikumiskorraldus saaks elu loomulikuks ja läbimõeldud osaks! 

Liikumiskorralduse koolitusprogramm 🤸‍♀️             1500.-

Alustasime arenguprogrammi loomise ja läbiviimisega kohalike omavalitsuste haridusspetsialistidele, kuid oleme oma praktikas kogenud, et liikumisharrastuste- ja spordikorraldusega on kohalikel omavalitsustel veelgi enam tarvis tegeleda. Selle jaoks, et seda süsteemselt ja läbimõeldult teha pakume heaks liikumiskorralduseks koolitusprogrammi. Koolitusprogramm on kõige tõhusam just maakonna või maakondade tasandil, kus spetsialistid saavad jagada oma kogemusi. Programm koosneb kolmest moodulist: 

  • Moodul 1. Kuidas planeerida head liikumiskorraldust kohalikul tasandil? (strateegia, rahastamine, liikumistaristu)
  • Moodul 2Kuidas luua head liikumiskorraldust toetavat õigusruumi? (õigusruum, seire, andmed)
  • Moodul 3Kuidas luua sidusust ja nähtavust kohalikul tasandil? (võrgustikutöö, sündmused, teavitus) 

 

 


Ühe koolituspäeva maksumus on alates 
1500 eurot ning 3päevase koolitusprogrammi kogumaksumus on alates 4200 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu.  

Iga koolituspäev on arvestatud 6tunnine koos lõunaaja ja pausidega. Lõuna ja kohvipauside kulud ei ole hinna sees