Koolitusprogramm haridusasutustele

Pakume haridusjuhtidele ja haridusasutustele 5päevast KOOLITUSPROGRAMMi 📚, mis annab ülevaate heast hariduskorraldusest ning samas võimaluse minna süvitsi erinevatesse teemadesse ning koosneb järgmistest moodulitest:

👉 PÄEV 1. Kuidas olla kindel oma haridusasutuse kvaliteedis?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka haridusjuhil ja kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.

👉 PÄEV 2. Kuidas haridusjuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi?
Pidevalt muutuvas maailmas on omaette oskus viia uuendusi ellu tasakaalukalt ja läbimõeldult. Koolituse käigus mõtestame, kuidas seada eesmärke, kuidas kirja panna plaane ning neid päriselt ellu viia, kuidas kaasata oma töötajad ja kogukond ning kuidas saavutatut hinnata.

👉 PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja haridusjuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

👉 PÄEV 4. Kuidas luua haridusasutuse kui tööandja kuvandit?
Üheks suurimaks väljakutseks on suurepäraste töötajate leidmine ja hoidmine. Koolituse käigus uurime, kuidas tööandja kuvandit luua, kuidas koostada õpetajatele väärtuspakkumist, kuidas luua motiveeriv tasustamissüsteem, kuidas õpetajaid värvata ja hoida ning toetada nende sisselamist.

👉 PÄEV 5. Kuidas toetada ja inspireerida haridusasutuste meeskondi?
Koostöö on sild, mis ühendab inimeste erinevaid oskusi ja teadmisi, et jõuda ühise eesmärgini. Koolituse käigus mõtestame koos haridusasutuse meeskonnaga, kuidas luua organisatsioonikultuuri, mis toetab nii igaühe kui ka meeskondlikku heaolu, mis aitab ühiselt seljatada väljakutseid ning kuidas luua maailma parimat haridusasutust.

Loomulikult on neid koolitusi võimalik ka ükshaaval tellida ning võibolla on Sinu haridusasutuses hoopis muu teema päevakorral, millele saame üheskoos leida sobiva lahenduse 🤝. Meie teenuste kohta saad lähemalt lugeda www.hariduskorraldus.ee/teenused.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga