Aeg on analüüsida haridusvõrku🕵️‍♀️!

 

Üle poole kohaliku omavalitsuse eelarvest kulub haridusele, kuid omavalitsused on ikka järgnevate väljakutsete ees: haridusjuhtidel on madalad palgad, õpetajatele saab maksta kehtestatud miinimumi, tugispetsialiste pole piisavalt, koolitusteks ja arendustegevusteks on raha liiga vähe, niisamuti õpilaste õppekäikude jaoks. 

 

Kohalikel omavalitsustel ongi keerulised ajad, kus iga päevaga kallinevad hinnad, kasvav palgasurve, euribori tõus panevad eelarve sellise pinge alla, et samamoodi edasi enam ei saa. Kõik võimalused teenuste efektiivsemaks pakkumiseks tuleb läbi kaalutleda!

 

Haridusvõrguga seotud teemad on emotsionaalsed ning see on mõistetav, sest eestlased on hariduse usku rahvas ning kodulähedased koolid ning hariduse kättesaadavus ja kvaliteet on tähtsad. Vaatamata sellele julgustame analüüsima haridusvõrgu hetkeolukorda ning seeläbi hinnata, kas ressursside optimaalsem kasutamine annab võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks ja uue sünergia tekkimiseks. 

 

Haridusvõrgu analüüs ei pea tähendama koheselt haridusasutuste sulgemist, kindlasti mitte. Haridusvõrgu analüüsi käigus saab vaadata üle, kuidas on korraldatud koolide ja lasteaedade juhtimine, õpetajate koormused, õppehoonete haldamine, toitlustamine ja muud tugiteenused. Analüüsi käigus võib selguda hoopis kitsaskohti, kuhu tuleks ressurssi juurde suunata, kuid ka see teadmine on kasulik ning saab hakata lahendusi planeerima. 

 

Kui selgub, et haridusvõrgus on siiski vajalik teha ümberkorraldusi haridusasutuste juhtimises või haridusasutuste kooliastme või õppekohtade osas, siis on selleks olemas hea tava ning reeglistik ning sellega tegelemiseks on kätte jõudnud viimane aeg. 

 

Oktoobris tuleks viivitamatult alustada hetkeolukorra analüüsiga, et novembris jõuda võimalike lahendusvariantideni, nende võimaluste ja ohtudeni ning ka selleni, kuidas võimalusi võimendada ning ohtusid maandada, detsembris ja jaanuaris tuleb läbi viia erinevaid artuelusid, sealhulgas ka avalikke arutelusid, jaanuaris on viimane hetk langetada valik ning alustada eelnõu koostamisega, veebruaris on viimane hetk saata eelnõu kooskõlastamiseks hoolekogudele, õpilasesindustele ja noortevolikogule ning märtsis on viimane hetk langetada volikogul otsus. Alusta ümberkorralduste tegevusplaani koostamisest! 

 

Kui Sa tunned, et Sinu omavalitsus vajab tuge haridusvõrgu ümberkorralduste planeerimisel ja analüüsimisel, siis Hea hariduskorralduse meeskond saab Sind aidata.

 

Sinu partnerid
Marika Saar ja Triin Kaaver

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga