Teeme hariduskorralduse ülevaatust 🕵️‍♀️!

Hea hariduskorralduse hindamismudel on mõeldud just Sinu omavalitsusele või haridusasutusele, kui soovid teada, milline on hariduskorralduse hetkeseis. Oleme kokku pannud CAF-mudeli põhjal hariduskorralduse hindamismudeli, millel on kaheksa kompontenti. Hariduskorralduse hetkeseisu analüüs koosneb välishindamisest ja enesehindamisest.

Strateegia all võtame vaatluse alla seatud sihid, õigusruumi analüüsil hindame vajalike seadusaktide olemasolu ja akuutsust, märkame ja soovitame haridusuuendusi, võrgustikutöös seirame selle haardelisust ja tõhusust, haridusvõrgu juures hindame selle jätkusuutlikkust, meeskonnatöö komponendis vaatleme olemasolevaid rutiine, seire osas võtame hinnata kuivõrd süsteemselt toimub hariduse kvaliteedi hindamine, eelarvestamise juures vaatleme seniseid palgakorralduse ja mudeldamise põhimõtteid.

Analüüsi tulemusena anname kohalikule omavalitsusele ja/või haridusasutusele tagasiside ning teeme iga komponendi osas ettepanekud võimalikeks parendustegevusteks. Lisaks saame kokku panna hariduskorralduse muutmise tegevuskava ja aidata seda ellu viia. Nii jõuame üheskoos hea hariduskorralduseni.

Sinu partnerid
Marika Saar ja Triin Kaaver

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga